Om Strehög 1879

Sedan 1879 har vi skapat stilikoner för ditt hem.

Historia

Året var 1879, en kall måndag i oktober. Kamraterna Hagbart Waldemar Höegh­ och­ Johan­ Martin­ Streijffert­ beslöt­ sig­ för­ att­ ta­ en­ genväg­ genom­ skogen­ på­ väg­ hem.­ När­ himlen­ skiftade­ färg­ till­ den­ djupaste­ violett,­ och­ frosten lagt sig som ett lager över höstens alla eklöv, fann de sig snart vilse i den djupa skogen…

Det­ sägs­ att­ det­ var­ där­ och­ då,­ tagna­ av­ naturens­ skönhet,­ som­ de­ båda­ vännerna ­fann ­inspirationen ­till­ det ­som­ skulle ­bli ­dagens ­Strehög. ­För ­första­ gången­ uppfattade­ de­ det­ organiska­ materialens­ ihärdighet,­ färgernas­ per­fektion och naturens renhet.

Tanken­ föddes ­om ­att ­skapa ­inredning ­med ­samma ­levande ­kvalitet ­och ­där­ det­ noggranna­ hantverket­ skulle­ ge­ samma­ fulländade­ känsla­ som­ de­ hade­ upplevt ­i­ naturen ­den ­där ­sena ­oktoberkvällen.

Höegh­ och­ Streijffert­ skapade ­ett ­uttryck ­lika ­tidlöst ­som­ ekarna ­de ­­vandrat­ under.­ Och­ än­ idag­ utvecklar­ Strehög­ mattor­ som­ utstrålar­ det­ arv­ som­ de två kamraterna en gång skapade. Tidlöst och hållbart i design, kvalitet och samvete.

Strehög 1879 är ett varumärke inom InHouse Group Sverige som är en av Sveriges största mattleverantörer. Mitt i Glasriket, i småländska Emmaboda, hittar du oss.

Group 31Created with Sketch.

Hantverk

strehog-hjarta-ikon

Hjärta

strehog-tradition-ikon

Tradition